Teori 7 – Forsvarsspil

Når man er det forsvarende hold, er det vigtigt, at man som hold samarbejder om, hvordan man bedst muligt forhindrer det angribende hold i at score, da det er en umulig opgave at løfte alene.

Der findes mange forskellige taktikker for, hvordan man bedst forsvarer sin målzone. Den mest anvendte er personopdækning, hvor alle spillere på det forsvarende hold mandsopdækker en angrebsspiller. Hvis den spiller, man dækker, har discen, kaldes man for markøren. Det er markørens opgave at gøre det svært for kasteren at lave en aflevering.

Markør

Som markør er din vigtigste opgave at sørge for at lukke et område. Det gør du ved at stille dig på den ene side af kasteren og derved skærme for kast til den side. Du bliver markør, så snart den spiller, du dækker op, griber discen. Når du er indenfor en radius på tre meter af din spiller, må du påbegynde din nøl-tælling. Du starter tællingen ved højt at råbe ”nøl“ og derefter højt tælle sekunder ”1, 2, 3 …“. Der må kun være én markør, der tæller nøl ad gangen.

Personopdækning

Personopdækning betyder, at man har ansvaret for én spiller og kun den ene spiller i løbet af pointet. Hvis spilleren får discen, bliver man markør, indtil spilleren har afleveret discen, og man igen følger med. Man følger denne spiller hele tiden, indtil der er et turnover eller en scoring. Konceptet for personopdækning er forskelligt fra mange andre sportsgrene, hvor man ofte dækker områder frem for enkelte personer. På figuren herunder er det illustreret, hvordan en markør lukker et område, når det hold, som er i angreb, spiller angrebstaktikken stak.

For at dække så meget som muligt af banen, aftaler forsvarsspillerne ofte, at markøren altid skal stå på en bestemt side af kasteren. På den måde tvinger forsvaret kasteren til at kaste et bestemt kast til en bestemt side. Markøren skaber derved et lukket område, hvor kasteren ikke kan kaste discen, som set på figuren.

De resterende forsvarsspillere, som også spiller personopdækning, kan nu stille sig i det frie område tæt på den angrebsspiller de skal dække op. Denne forsvarssopstillinger er vist nedenfor.

Denne forsvarstaktik gør det nemmere for forsvarsspillerne ude i banen at dække deres spillere op, da de ved, hvor discen kan blive kastet hen (det frie område). Det gør, at forsvaret har en bedre chance for at blokere en eventuel aflevering. Det er utrolig vigtigt at man stoler på sine holdkammerater og holder sine aftaler, da taktikken for forsvaret ellers ikke virker.

Pres angrebet til en bestemt side: Force

Den side man aftaler, at markøren skal tvinge kasteren til at kaste til, kaldes forcen. Forcen kan være mod en af sidelinjerne og tvinge kasteren til at kaste enten forhånd eller baghånd. Forcen kan også være ’lige på’. Ved en force lige på placerer markøren sig lige foran kasteren og står derfor imellem kasteren og den målzone, der skal forsvares.

Download som PDF