Lektion 7 – Forsvarsspil

I denne lektion er der for første gang fokus på forsvarsspil. I ultimate kan man dele forsvaret op i to kategorier, som er (1) opdækning af spilleren med discen og (2) opdækning af en spiller ude i banen. Den forsvarsspiller som dækker personen med discen kaldes også for markøren. I øvelserne prøver eleverne begge dele og bliver introduceret til forsvarstaktikken ”Personopdækning” der fra andre sportsgrene også kendes som mandsopdækning.

Personopdækning er den mest almindelige forsvarstaktik i ultimate. Her dækker en forsvarsspiller som udgangspunkt den samme angrebsspiller i et helt point. Når man spiller kamp, aftaler forsvaret, før et udkast bliver kastet i det pågældende point, hvem de enkelte forsvarsspillere vil dække op i løbet af pointet.

Lektionens fokus er:

  • Personopdækning af en spiller med discen (markør)
  • Personopdækning af en spiller ude i banen
  • Forsvarstaktik

Opvarmning – 3 på stribe

3 på stribe

10 min
6 – 10
Let

Eleverne deles op i grupper af 3 til 5 personer. Hver gruppe har 3 discs. To grupper spiller mod hinanden på samme bane, og hver gruppe står på en række ved siden af hinanden. 10 meter foran de to rækker laves et stort ”bræt” på jorden til 3 på stribe. Felterne på brættet skal være store nok til, at man kan lægge en disc på hvert felt. Brættet kan laves med kegler, hulahopringe, reb eller hvad man lige har. En spiller fra hvert hold løber samtidig ned og skal placere en disc på brættet. Så snart spilleren er tilbage ved sin række, må den næste spiller løbe ned til brættet og placere en disc. Det ene hold lægger deres disc med bunden opad, og det andet hold lægger deres disc med toppen opad. Når alle 3 disc for en gruppe er placeret på brættet, løber den næste i rækken ned og flytter en af holdets egne discs. Det hold der først får 3 på stribe har vundet. Opvarmningen kan eventuelt laves som en miniturnering, og det kan indføres, at man skal lave forskellige typer løb frem og tilbage.

Efter opvarmningen er eleverne klar til at starte på forsvarsøvelserne. Den første øvelse er smørklat, som eleverne har lavet flere gange før. Derfor kan de nu for alvor fokusere på at gøre det svært for kasteren. Smørklatten er mere i fokus end i tidligere øvelser og forsøger aktivt at blokere discen, når den bliver kastet. Hvis eleverne generelt er komfortable med at kaste, kan man starte direkte med rotationen, som foreslås som progression i bunden af øvelsen.

Øvelse – Smørklat

Smørklat

I øvelsen trænes at kaste forbi en opdækker. Der fokuseres på at kasteren skal snyde sin markør med kastefinter for at få plads til at gennemføre en aflevering.

10 min
3
Let
Video

Beskrivelse

En kaster og en modtager står overfor hinanden med 8-10 meters mellemrum. En markør (smørklat) forsøger at blokere kastet i mellem de to. Markøren skal stå højst 3 meter fra kasteren og ideelt noget tættere på. Dog skal der minimum være en discbredde imellem markøren og kasteren. Når discen er blevet kastet, løber markøren over til griberen og skal igen forsøge at blokere kastet. Den nye kaster, som netop har grebet discen, skal give markøren tid til at komme på plads, inden der kastes igen. Efter 5 kast bytter man, så en ny spiller bliver markør

Progression

Markøren skifter ud efter hvert kast, så det er spilleren, der lige har kastet, som skal være den næste markør. Når kasteren har lavet sit kast, skal vedkommende altså løbe efter discen for at være markør. Rotationen for den enkelte spiller i øvelsen bliver derfor: Markør, griber, kaster. Med denne rotation i øvelsen vil alle spillere få pulsen lidt mere op, og man træner samtidig at man skal bevæge sig, så snart man har kastet discen.

Den næste øvelse har eleverne også prøvet tidligere, dog uden opdækning. Opdækkeren gør øvelsen mere kamprelevant og udfordrer kasteren til at bruge flere kastefinter for at snyde sin markør.

Øvelse – Modløb med markør

Modløb med markør

I øvelsen trænes at kaste forbi en markør. Der fokuseres på at lave et godt kast forbi markøren og at man starter sit løb umiddelbart efter at man har kastet discen.

15 min
6 – 10
Let øvet
Video

Beskrivelse

Spillerne står på to rækker overfor hinanden med 10 meters afstand. Vi kalder de to rækker A og B. Alle har en disc bortset fra den forreste i hver række, som er henholdsvis den første løber og den første opdækker (markør). Markøren stiller sig foran kasteren i række A, og den første spiller i række B laver et løb skråt tilbage til den ene side, laver et cut og løber så frem for at modtage discen i samme side. Markøren forsøger at blokere kastet, men må ikke kigge, hvilken side løberen er løbet til.

Løberen stiller sig bagerst i den modsatte række, når vedkommende har grebet discen. Kasteren er den næste løber, og den forreste i rækken bliver markør. Rotationen for spillerne er altså: (1) Markør, (2) kaster, (3) løber.

I den sidste øvelse, før der skal spilles kamp, er det ikke kasteren, men løberen som bliver dækket af en forsvarsspiller. Løberen og kasteren skal med hjælp af kastefinter og retningsskift kommunikere, hvor discen skal kastes hen for ikke at blive blokeret af forsvarsspilleren.

Øvelse – Dybt modløb med opdækning

Dybt modløb med opdækning

I øvelsen trænes at løberen skal blive fri fra en opdækker og modtage discen. Der fokuseres på at kaster og løber i samarbejde skal lykkes med at discen gribes i en af de små målzoner.

15 min
4 – 8
Let øvet
Video
Animation

Beskrivelse

To rækker står ved siden af hinanden med 10 meters afstand. Kasterne står i række A og løberne i række B. Foran række A er der to små målzoner på 2×2 meter. Den ene er 5-10 meter foran kasterne og den anden er 15-25 meter væk. Den forreste spiller i række B løber 15 meter frem, og en opdækker følger efter. Efter det første løb skal løberen prøve at få discen i en af de to målzoner uden at forsvarsspilleren kan blokere discen. Angrebsspilleren skal altså prøve at snyde sin forsvarspiller ved hjælp af skarpe retningsskift (cuts).

Når man har kastet, går man over i løbekøen. I løbekøen er man først forsvarsspiller og bagefter angrebsspiller. Når man har været angrebsspiller tager man discen med og går over i kasterækken. Øvelsen laves både med forhånds- og baghåndskast.

Lektionen afsluttes med, at eleverne skal spille kamp, hvor de fokuserer på deres forsvarsspil.

Småspil – Kamp 5 mod 5

Kamp 5 mod 5

20 min
10 – 16
Let

Der deles hold og spillers kamp med 5 mod 5 på banen. Der kan være flere udskiftere på hvert hold og der må skiftes ud imellem hvert point. Det hold, som er i angreb, skal fokusere på at spille stak og holdet i forsvar skal fokusere på at spille personopdækning. Spillerne mindes om de grundlæggende regler herunder, samt spirit of the game, da der spilles uden dommer:

  • Ingen kropskontakt
  • Ingen løb med discen
  • Nøl: 10 sekunders reglen
  • Skift af discbesiddelse (turnover)
  • Inde og ude
  • Scoring
Download som PDF