Lektion 2 – Kast, grib og løb

I lektion 2 fortsættes fokus på de to kast, baghånd og forhånd, og der laves to øvelser, hvor man prøver at gribe discen, imens man løber henholdsvis imod og væk fra kasteren. I løbeøvelserne skal løberen lave en vending, som i ultimate også kaldes for et “cut”. I slutningen af lektionen spilles der kamp med en enkelt målzone.

Lektionens fokus er:

 • Flade kast med baghånd og forhånd
 • Sikre gribninger med to hænder
 • Kast til en modtager i løb
 • Simple løbemønstre

Opvarmning – Ståtrold

Ståtrold

10 min
Alle
Let

Der leges ståtrold på et afgrænset område. Eleverne har 3 til 5 discs på banen, som giver helle, når man holder dem. Man må ikke løbe med discen og skal hjælpe sine medspillere ved at kaste til dem, så de kan få helle, når der
kommer en fanger tæt på. Det kan tilføjes, at man i stedet for at blive ståtrold skal lave 10 gentagelser af en fysisk øvelse (armstrækkere, mavebøjninger, …).

Efter opvarmningen starter eleverne med kastetræning af både forhånds- og baghåndskast. Eleverne vælger selv det kast de vil lave fra gang til gang. Der introduceres en ny gribeteknik, som er beregnet til at gribe høje og lave kast.

Øvelse – Kastetræning

Kastetræning

I øvelsen trænes forhånds- og baghåndskast. Der fokuseres på at discen flyver fladt og lige.

10 min
2
Nem

Når man kaster med en ultimatedisc er det vigtigt at fokusere på:

 • Grebet på discen
 • Hvordan man står
 • Selve kastebevæglesen

Baghåndskast

Video

Man skal stå med siden til kasteretningen. En højrehåndet spiller står højre skulder i kasteretningen og en venstrehåndet står med venstre skulder i kasteretningen. Når man kaster en ultimate disc er det vigtigt at discen spinner om sig selv. For at få mere spin i discen og opnå et mere stabilt kast er det vigtigt at fokuseret på håndledet og ikke på armen. Et godt fast greb på discen er også vigtigt.

Forhåndskast

Video

Man skal stå front mod kasteretningen. Discen kastets på siden af kroppen. Når man kaster en ultimate disc er det vigtigt at discen spinner om sig selv. For at få mere spin i discen og opnå et mere stabilt kast er det vigtigt at fokuseret på håndledet og ikke på armen. Et godt fast greb på discen er også vigtigt. I øvelsen kaster spillerne 2 og 2 for at træne forhåndskastet.

Efter kastetræningen skal eleverne prøve at løbe imod kasteren og gribe discen. Det er første gang eleverne introduceres til skarpe vendinger, og det kan forklares at vendingerne bruges til at slippe væk fra sin opdækker i en kamp.

Øvelse – Modløb

Modløb

I øvelsen trænes kast til en løber og at gribe discen imens man løber imod kasteren. Der fokuseres på, at løberen ikke sætter farten ned, før discen er grebet.

15 min
6 – 10
Let
Video
Animation

Beskrivelse

To rækker af 3-5 personer står overfor hinanden med 10 meters afstand. Alle har en disc, borset fra den første løber. Vi kalder de to rækker for henholdsvis A og B. Den forreste i række A løber skråt bagud, laver et cut og løber derefter skråt frem og modtager et kast fra den forreste spiller i række B. Løberen fra række A stiller sig bagerst i række B. Efter at have kastet løber spilleren fra række B til et kast fra række A. Øvelsen laves først med baghåndskast, hvor spillerne løber til deres højre side fra rækken og derefter med forhåndskast, hvor spillerne løber til deres venstre side fra rækken.

I den næste øvelse skal eleverne prøve at gribe discen, imens de løber væk fra kasteren på en skrå linje. Dette kaldes i ultimate at gribe discen i medløb, da spillerne løber ”med” discens retning, når den bliver kastet.

Øvelse – Medløb

Medløb

I øvelsen trænes kast til en spiller i løb. Der fokuseres på at løberen kan gribe discen uden at stoppe sit løb

15 min
4 – 8
Let
Video
Animation

Beskrivelse

To rækker af 3-5 personer står overfor hinanden med 10 meters afstand. Alle har en disc, borset fra den første løber. Vi kalder de to rækker for henholdsvis A og B. Den forreste i række A løber skråt bagud, laver et cut og løber derefter skråt frem og modtager et kast fra den forreste spiller i række B. Løberen fra række A stiller sig bagerst i række B. Efter at have kastet løber spilleren fra række B til et kast fra række A. Øvelsen laves først med baghåndskast, hvor spillerne løber til deres højre side fra rækken og derefter med forhåndskast, hvor spillerne løber til deres venstre side fra rækken.

Lektionen afsluttes ved at eleverne skal spille hotbox mod hinanden. Det er første gang, eleverne introduceres til en målzone.

Småspil – Hotbox

Hotbox

15 min
6 – 10
Let

En bane på ca. 15 x 15 meter sættes op med en målzone på ca. 2 x 2 meter i midten. Gruppen deles i hold af 4 til 5 personer og spiller mod hinanden. Man scorer point ved at gribe discen i målzonen. Når der er scoret, beholder man discen. Discen skal dog spilles ud af målzonen igen, inden der kan gøres et nyt forsøg på at score. Man må som forsvarsspiller ikke blive stående i målzonen. Spillerne opfordres til at lave personopdækning, hvor man dækker én person hele tiden.

Der spilles som minimum med de 6 grundlæggende regler:

 • Ingen kropskontakt
 • Igen løb med discen
 • Nøl: 10 sekunders reglen
 • Skift af discbesiddelse (turnover)
 • Inde og ude
 • Scoring

Til næste lektion læses teoriafsnit 3: Spirit of the game

Download som PDF