Lektion 3 – Kast, grib, løb og vendinger

I lektion 3 introduceres flere løb med vendinger, og eleverne skal prøve at kaste, når der står en opdækker foran dem. Lektionen afsluttes med at der spilles kamp.

Lektionens fokus er:

  • Flade kast med baghånd og forhånd
  • Sikre gribninger med to hænder
  • Kast til en modtager i løb
  • Forskellige løbemønstre (cuts)

Opvarmning – Discathon

Discathon

10 min
Alle
Let

Eleverne kaster discen rundt på en forhindringsbane bestående af fodboldmål, træer og lignende. Alle har en disc, som kastes, hvorefter eleverne løber hen til der hvor discen lander og kaster igen, indtil de har været hele banen rundt. Eleverne kan inddeles i grupper på 2-3 personer, som skiftes til at kaste, og som løber sammen. Banen kan improviseres, så der både er korte og lange kast.

I den første øvelse skal eleverne spille smørklat i grupper af 3 personer. To elever kaster en disc frem og tilbage, mens den tredje bliver introduceret som personopdækning på kasteren, dette kaldes en markør. Det er vigtigt, at markøren (smørklatten) i starten ikke er alt for intens, indtil eleverne har prøvet et par kast hver. Eleverne kan med fordel inddeles i grupper efter niveau. I øvelsen skal kasterne fokusere på, at de ikke må gå eller løbe med discen. Derfor skal kasteren have en fod som altid står det samme sted. Denne fod kaldes i ultimate for spillerens pivoteringsfod. Man må pivotere til siden for at lave et kast forbi markøren. For en højrehåndet er det altid venstre fod der pivoteres om, og omvendt højre fod for en venstrehåndet.

Øvelse – Smørklat

Smørklat

I øvelsen trænes at kaste forbi en opdækker. Der fokuseres på at kasteren skal snyde sin markør med kastefinter for at få plads til at gennemføre en aflevering.

10 min
3
Let
Video

Beskrivelse

En kaster og en modtager står overfor hinanden med 8-10 meters mellemrum. En markør (smørklat) forsøger at blokere kastet i mellem de to. Markøren skal stå højst 3 meter fra kasteren og ideelt noget tættere på. Dog skal der minimum være en discbredde imellem markøren og kasteren. Når discen er blevet kastet, løber markøren over til griberen og skal igen forsøge at blokere kastet. Den nye kaster, som netop har grebet discen, skal give markøren tid til at komme på plads, inden der kastes igen. Efter 5 kast bytter man, så en ny spiller bliver markør

Progression

Markøren skifter ud efter hvert kast, så det er spilleren, der lige har kastet, som skal være den næste markør. Når kasteren har lavet sit kast, skal vedkommende altså løbe efter discen for at være markør. Rotationen for den enkelte spiller i øvelsen bliver derfor: Markør, griber, kaster. Med denne rotation i øvelsen vil alle spillere få pulsen lidt mere op, og man træner samtidig at man skal bevæge sig, så snart man har kastet discen.

I den næste øvelse skal eleverne prøve at lave et løb med en 180 graders vending. Dette kan være nødvendigt i en ultimatekamp, hvis forsvarsspilleren har sørget for, at man ikke er blevet fri på sit første løb. Hvis kasteren kan se at en medspiller ikke bliver fri på sit løb, kan kasteren lave en kastefinte, som indikerer, at løberen skal skifte retning. I ultimate bruger kasteren ofte en kastefinte (som også kaldes et ”fake”) til at vise en løber, at de ikke får en aflevering og derfor skal skifte retning.

Øvelse – T-shirt cut med vending

T-shirt cut med vending

I øvelsen trænes skarpe cuts fra løberne og kastefinter til en side efterfulgt af et kast i modsatte side fra kaster. Der fokuseres på at kastet skal ramme lidt foran løberen.

15 min
4 – 8
Let øvet
Video
Animation

Beskrivelse

Spillerne deles ind i grupper af 4-8 personer. Alle står på en række og der sættes en kegle 10 meter foran rækken. Den forreste løber ud til keglen og drejer 90 grader til højre eller venstre. Når vedkommende er drejet til den ene side laver kasteren en kastefinte. Løberen vender nu 180 grader og modtager et kast i den modsatte side af det oprindelige løb. Når en spiller har kastet bliver vedkommende den næste til at løbe. Når spilleren har grebet discen, går vedkommende tilbage i rækken. Der fokuseres på, at kastet skal ramme lidt foran løberen.

Progression

Der kan sættes en forsvarsspiller til at være opdækker på kasteren. Forsvarsspilleren skal stå lige foran kasteren, som derfor skal træde lidt til siden for at lave sit kast. Med en forsvarsspiller bliver rotationen for den enkelte spiller i øvelsen: Opdækker, kaster, løber.

I den sidste øvelse skal eleverne prøve at lave nogle lidt længere løb, før de laver deres vending. De lange løb i en kamp er typisk et angreb mod modstanderens målzone. Hvis man angriber modstanderens målzone, og man ikke får discen, er det vigtigt, at man vender om og løber tilbage mod discen, præcis som det trænes i øvelsen.

Øvelse – Dybt modløb

Dybt modløb

I øvelsen trænes længere løb og præcise kast til små områder. Der fokuseres på timing af både kast og løb, så løberen kan gribe discen i målzonen uden at skulle stoppe sit løb.

15 min
4 – 8
Let øvet
Video
Animation

Beskrivelse

To rækker står ved siden af hinanden med 10 meters afstand. Vi kalder rækkerne A og B. Kasterne står i række A og løberne i række B. Der laves en 2×2 meter målzone 10 meter foran kasterne. Den forreste spiller i række B løber langt i en lige linje og holder øje med kasteren i række A. Efter cirka 20 meters løb laver løberen en skarp vending og løber mod den lille målzone. Løberen modtager discen i modløb og prøver at gribe den i målzonen. Når man har kastet, går man over i løberækken, og når man som løber har grebet discen, går man over i kasterækken. Øvelsen laves både med forhånds- og baghåndskast.

Progression

Efter nogle runder laves en ekstra målzone cirka 25-30 meter foran kasterne. Discen kan nu også kastes efter den fjerne målzone. I det tilfælde kasteren ikke kan eller vil lave det lange kast, laver kasteren en kastefinte. Kastefinten er signalet til løberen om at vedkommende skal skifte retning, og der skal så løbes direkte mod målzonen tættest på kasteren. Dette sætter højere krav til kommunikationen mellem kaster og løber.

Lektionen afsluttes med at eleverne skal spille kamp. Det er vigtigt at introducere de grundlæggende regler inden kampen startes. De grundlæggende regler blev introduceret i teoriafsnit 2. Det er også vigtigt at introducere elverne til Spirit of the Game fra teoriafsnit 3.

Småspil – Kamp 5 mod 5, simpel

Kamp 5 mod 5

20 min
10 – 16
Let

Der deles hold og spilles kamp med 5 mod 5 på en ultimatebane. Der kan være flere udskiftere på hvert hold og der må skiftes ud imellem hvert point. Der fokuseres på de grundlæggende regler:

  • Ingen kropskontakt
  • Igen løb med discen
  • Nøl: 10 sekunders reglen
  • Skift af discbesiddelse (turnover)
  • Inde og ude
  • Scoring

I ultimate spiller holdet som er i forsvar oftest personopdækning, hvilket også kendes som mandsopdækning fra andre sportsgrene. Eleverne kan med fordel opfordres til at prøve dette allerede nu, da det er et fokuspunkt senere i forløbet.

Til næste lektion læses teoriafsnit 4: Angrebstaktik (stak)

Download som PDF