Lektion 5 – Bevægelse på banen

I denne lektion skal eleverne igen fokusere på deres kasteteknik i mindre grupper med en øvelse, hvor man griber og kaster discen umiddelbart efter hinanden. Herefter skal eleverne arbejde videre med angrebstaktikken stak, som blev introduceret i den foregående lektion. Øvelserne i denne lektion er målrettet, at eleverne har mindre ventetid i øvelserne og i højere grad skal være opmærksomme på, hvornår de skal bevæge sig.

Lektionens fokus er:

 • Bevægelse for hinanden
 • Timing af løb
 • Angrebsspil

Opvarmning – Fangeleg

Fangeleg

10 min
Alle
Let

Eleverne spiller fangeleg på en bane, hvor en fanger skal prøve at fange personen som har discen. Discen må afleveres i mellem alle spillere på banen og personen som har discen må ikke løbe med den. Derfor skal afleveringer ske hurtigt, så fangeren ikke kan nå hen til personen som har discen. Hvis fangeren lykkes med at fange personen med discen bliver denne person den nye fanger. Hvis discen tabes eller kastes ud af banen bliver kasteren den nye fanger. For at alle kan se hvem der er fanger, kan fangeren have en overtrækstrøje i den ene hånd. Rollen som fanger skifter hurtigt, hvorfor fangeren ikke behøver at tage overtrækstrøjen på. Der kan spilles på flere baner samtidigt, og der kan tilføjes flere discs eller flere fangere på banen. Allerede ved 2 discs på en bane bliver legen mere kompliceret (og sjov).

Inden løbeøvelserne varmer eleverne deres kast op og fokuserer på at gribe discen med to hænder i en pandekage eller krabbegribning.

Øvelse – Kastetræning

Kastetræning

I øvelsen trænes forhånds- og baghåndskast. Der fokuseres på at discen flyver fladt og lige.

10 min
2
Nem

Når man kaster med en ultimatedisc er det vigtigt at fokusere på:

 • Grebet på discen
 • Hvordan man står
 • Selve kastebevæglesen

Baghåndskast

Video

Man skal stå med siden til kasteretningen. En højrehåndet spiller står højre skulder i kasteretningen og en venstrehåndet står med venstre skulder i kasteretningen. Når man kaster en ultimate disc er det vigtigt at discen spinner om sig selv. For at få mere spin i discen og opnå et mere stabilt kast er det vigtigt at fokuseret på håndledet og ikke på armen. Et godt fast greb på discen er også vigtigt.

Forhåndskast

Video

Man skal stå front mod kasteretningen. Discen kastets på siden af kroppen. Når man kaster en ultimate disc er det vigtigt at discen spinner om sig selv. For at få mere spin i discen og opnå et mere stabilt kast er det vigtigt at fokuseret på håndledet og ikke på armen. Et godt fast greb på discen er også vigtigt. I øvelsen kaster spillerne 2 og 2 for at træne forhåndskastet.

I den første øvelse træner eleverne at kaste discen umiddelbart efter de har grebet den uden at løbe eller gå med discen. Eleverne kan arbejde på deres timing, så de er klar til at modtage discen, lige så snart kasteren har grebet discen. Det er vigtigt i ultimate, at spillerne timer både deres kast og deres løb i forhold til deres medspillere.

Øvelse – Medløb i boks

Medløb i boks

I øvelsen trænes at man som spiller skal gribe discen og kaste den hurtigt efter at have grebet den. Der fokuseres på timing af løb så der kommer et godt flow i øvelsen.

15 min
4 – 8
Let øvet
Video

Beskrivelse

Fire kegler sættes op i et kvadrat med en sidelængde på 10-12 meter, og en femte kegle placeres i midten. 4 spillere fordeler sig på de fire hjørnekegler, og spilleren der starter med discen står lidt udenfor boksen i nærheden af et af hjørnerne. Spilleren fra nærmeste hjørne laver et løb ind mod keglen i midten og skifter retning mod den næste hjørnekegle hvor spilleren modtager discen i medløb. Spilleren fra den kegle discen er grebet ved løber ind mod midten og skråt ud mod den næste kegle og modtager discen. Discen bevæger sig på den måde rundt om boksen. Det er en god ide, at spillerne, der venter på at løbe, står på indersiden af boksen, så der er mere plads til at kaste discen udenom boksen. Øvelsen laves både med baghåndskast hvor discen bevæger sig med uret rundt om keglen, og med forhåndskast hvor den bevæger sig mod uret.

Progression

Når spillerne har prøvet at løbe både den ene og den anden vej rundt, kan man tillade, at løberen selv vælger, om vedkommende vil løbe til højre eller venstre ved midterkeglen. På den måde skal både kasteren og de spillere som venter være ekstra vågne.

I den næste øvelse skal eleverne arbejde videre med angrebstaktikken stak, som blev introduceret i lektion 4. Øvelsen aktiverer alle deltagere på en gang, og det er derfor vigtigt at alle er opmærksomme på bevægelsen på banen hele tiden. I starten vil mange nok opleve øvelsen som værende ret rodet, men allerede efter et par minutter vil eleverne begynde at se et mønster og kunne følge hinanden rundet på banen. Øvelsen tager udgangspunkt i stak-taktikken, dog med den væsentlige forskel at der ikke er én fast spilretning, som der ellers vil være i en kamp.

Øvelse – Dynamisk stak

Dynamisk stak

I øvelsen trænes samarbejde og bevælge på banen i forhold til discens position. Der fokuseres på at alle spillere bevæger sig samlet og at der er flow i spillet.

15 min
5 – 8
Øvet
Video

Beskrivelse

Spillerne befinder sig i et område på cirka 15 x 15 meter markeret med kegler. En af spillerne har en disc, og resten stiller sig i en stak, så de deler banen op i to lige store dele. Spilleren med discen kan kaste til begge sider af stakken. Spilleren bagerst i stakken laver et løb ud til en af siderne og modtager discen. Herefter løber kasteren op forrest i stakken, som flytter sig, så de igen står med samme afstand foran personen med discen, og stakken deler banen i to lige store dele. Derefter løber den nye bagerste spiller i stakken ud til en af siderne og modtager discen.

I øvelsen er der ikke en fast spilretning, som der er, når man spiller kamp. I øvelsen vil stakken derfor rotere og bevæge sig meget mere, end den vil gøre på banen i en kamp. I en kamp vil stakken altid stå imellem kasteren med discen, og den målzone som holdet skal score i.

Målet er at øve sig i, at stakken flytter sig, når discen bliver kastet. Det træner også disciplinen, som kræves, når alle angrebsspillerne skal hjælpe hinanden med at lave plads på banen.

Lektionen afsluttes med at eleverne skal spille kamp.

Småspil – Kamp 5 mod 5

Kamp 5 mod 5

20 min
10 – 16
Let

Der deles hold og spillers kamp med 5 mod 5 på banen. Der kan være flere udskiftere på hvert hold og der må skiftes ud imellem hvert point. Det hold, som er i angreb, skal fokusere på at spille stak og holdet i forsvar skal fokusere på at spille personopdækning. Spillerne mindes om de grundlæggende regler herunder, samt spirit of the game, da der spilles uden dommer:

 • Ingen kropskontakt
 • Ingen løb med discen
 • Nøl: 10 sekunders reglen
 • Skift af discbesiddelse (turnover)
 • Inde og ude
 • Scoring

Til næste lektion læses teoriafsnit 6: Interviews med ultimatespillere. Dette teoriafsnit relaterer ikke direkte til øvelserne i næste lektion, men indeholder historier fra ultimatespillere, der er startet med ultimate i gymnasiet. Afsnittet kan derfor bruges som motivation for eleverne, der muligvis kan relatere til de præsenterede spillere.

Download som PDF