Lektion 8 – Afslutning og evaluering

Dette er forløbets sidste lektion, hvor eleverne evalueres på det de har lært. Som underviser lader vi det være op til dig, om du vil afholde en egentlig forløbsprøve, give eleverne tid til at lave deres drejebog til eksamen eller afholde en mini-turnering.

Efter at have gennemført forløbet er det målet, at eleverne skal:

  • Kunne udføre: Baghåndskast, sikre gribninger enten som pandekage- eller krabbegribning og simple løbemønstre i ultimate
  • Have prøvet: Forhåndskast, at kaste til en spiller i løb, at spille kamp
  • Kende til: Spillets forløb og de grundlæggende regler, at spille uden dommer, en angrebstaktik og en forsvarstaktik.

Til at bygge deres drejebog kan eleverne bruge skabelonen som kan downloades herunder og finde inspiration til øvelser i øvelsesbanken. I øvelsesbanken gennemgås alle øvelserne fra forløbet med både animationer og video.

Download skabelon til drejebog for eksamen

Download som PDF