Teoriafsnit

Som supplement til lektionsplanen er der lavet en række teoriafsnit omkring ultimate. Det er tanken, at disse kan bruges som lektier forud for en lektion eller ved gennemgang af ultimate i et undervisningsforløb. Hvert teoriafsnit er 1-3 sider og skrevet, så det ikke kræver et forudgående kendskab til idrætsteori eller ultimate. Det er ikke en forudsætning for at gennemføre en lektion fra lektionsplanen, at teorien er gennemgået på forhånd.

Teoriafsnittene dækker følgende emner:

  1. Introduktion til ultimate
  2. Regler
  3. Spirit of the Game
  4. Angrebsspil (stak)
  5. Ultimate i Danmark
  6. Interviews med spillere
  7. Forsvarsspil

I slutningen af hvert afsnit finder eleverne et par spørgsmål til selvevaluering.

Download som PDF