Lektionsplan

Lektionsplanen til ultimate i idrætstimen er sammensat med henblik på, at du som underviser kan køre et forløb med 8 lektioner. Forløbet er målrettet idræt på C-niveau som eksamensfag og har en naturlig progression fra lektion til lektion, hvor eleverne igennem øvelser, småspil og kamp lærer om sporten. Ønsker du blot at introducere ultimate, kan du nøjes med at bruge de første 4 lektioner som gennemgår grund-elementerne og samtidig dækker hovedområderne fra forløbets læringsmål. De efterfølgende 4 lektioner, bygger videre på den første del og giver et udvidet kendskab til ultimate samt taktiske færdigheder, og forbereder eleverne på at gå til eksamen i ultimate. Planen indeholder lektionerne:

Tabellen herunder kan bruges til at tilrettelægge et afkortet forløb hvor man vil fokusere på bestemte aspekter af sporten.

Oversigt over færdigheder og progressionen igennem forløbet

Lektionsplanen er opbygget, så eleverne får repeteret de fundamentale færdigheder kast, gribninger og simple løb. Eleverne vil også stifte bekendtskab med videregående færdigheder såsom samarbejde og timing samt taktiske færdigheder indenfor forsvars- og angrebsspil. Ultimate har mange forskellige facetter, og alle kan ikke gennemgås på 8 lektioner. I lektionsplanen fokuseres der på de fundamentale færdigheder og på angrebsspil. Forsvar og opdækning er ikke et centralt element i forløbet, da det er designet til, at eleverne skal have en succesoplevelse med angrebsspillet.

Lektionernes sammensætning

Alle lektionerne er sammensat af:

 • Introduktion: En kort beskrivelse af lektionens fokus og et forslag til en opvarmningsøvelse som involverer en disc
 • Øvelser: En til tre øvelser som passer til lektionens fokus og træner deltagernes ultimatefærdigheder
 • Kamp eller småspil: Hver lektion afsluttes med en ultimatekamp eller et småspil, hvor to hold spiller mod hinanden
 • Teori: Nederst i hver lektion står hvilket teoriafsnit der anbefales som lektie til den efterfølgende lektion. Til den første lektion anbefales teoriafsnit 1.

Øvelserne tager udgangspunkt i en højrehåndet spiller, hvorfor der skrives, at et kast mod højre side af banen skal være et forhåndskast, og et kast mod venstre side af banen er et baghåndskast. Dette vil være modsat for en venstrehåndet spiller.

Fokus på anvendelige færdigheder i ultimate

Når forløbet på 8 lektioner er gennemført vil eleverne have været igennem:

 • To forskellige kasteteknikker: Forhånd og baghånd
 • To forskellige gribeteknikker: Pandekagegribning og krabbegribning
 • Simple løbemønstre
 • Kastefinter
 • En angrebstaktik: Stak
 • En forsvarstaktik: Personopdækning
 • Regler: Seks grundlæggende regler for at kunne spille ultimate: Ingen kropskontakt, ingen løb med discen, nøl (10-sekundersreglen), discbesiddelse (turnover), inde/ude og scoring
Download som PDF