Hvad er ultimate?

Det er nemt at komme i gang med at spille ultimate. På denne side finder du en gennemgang af spillets forløb, hvad man skal bruge for at komme i gang og en kort introduktion til Spirit of the Game.

Sådan spiller man ultimate

Ultimate er en holdsport, hvor to hold spiller mod hinanden, og det gælder om at score flest point, inden kampen er slut. Modsat mange andre sportsgrene spilles der med en disc fremfor en bold. En ultimate disc er lavet af plastic, måler 27 cm i diameter og vejer 175 gram. Der spilles på en bane med en målzone i hver ende som det kendes fra amerikansk fodbold. Man scorer et point ved at gribe discen i modstanderens målzone.

Start et point
Et point starter med et udkast, der fungerer ligesom et kick-off i amerikansk fodbold. Begge hold står i deres egen målzone. Når begge hold er klar, kaster det ene hold discen til det andet hold, som enten griber discen eller samler den op, hvor den lander. Pointet er startet, så snart discen i udkastet har forladt kasterens hånd.

Spil et point
I hvert point vil et hold være angribende og et hold forsvarende. Det angribende hold, er det hold som er i besiddelse af discen. Rollerne som angribende og forsvarende hold skifter, hvis det angribende hold mister kontrol over discen. Det sker, (1) hvis discen rammer jorden, inden den bliver grebet, (2) hvis en modspiller fanger discen i luften, eller (3) hvis discen gribes af en angrebsspiller der er uden for banen.

I løbet af et point afleveres discen imellem holdkammeraterne på det angribende hold. Den spiller som har discen må ikke løbe eller gå med den. Spilleren med discen må gerne pivotere om den ene eller den anden fod, på samme måde som i basketball. Kropskontakt er ikke tilladt, og discen må altid afleveres i alle retninger, både frem og tilbage i banen. Hvis discen ryger ud af banen, overgår discen til det forsvarende hold, som genoptager spillet fra det punkt på sidelinjen, hvor discen forlod banen.

Scor et point
Et point slutter, når en spiller griber discen i modstanderens målzone. Discen skal kastes ind i målzonen og gribes af en anden spiller end kasteren. Der skal altså altid minimum 2 spillere til at score et point og man må ikke kaste til sig selv.

Hvad skal man bruge for at komme i gang?

Ultimate kræver ikke meget udstyr. Det eneste man skal bruge er discs, kegler og eventuelt overtrækstrøjer til at lave hold. Kegler kan erstattes af en anden form for hjørnemarkeringer. Ultimate kan spilles både indendørs på en håndboldbane, udendørs på en fodboldbane eller på stranden. Det tilrådes at man har en disc per 2 elever til rådighed i opvarmnings og kasteøvelser samt 25-30 kegler. Keglerne bruges til opsætning af baner og øvelser. En bane sættes op med 8 kegler, hvor keglerne markerer de fire hjørner af målzonerne som vist på figuren herunder. Området i mellem de to målzoner er spilområdet. Det anbefales, at man spiller med officielle ultimate discs på 175g.

En ultimatebane sat op med 8 kegler

Målene på banen kan justeres, så de passer til de faciliteter, som er til rådighed. På en sports-plads kan man med fordel lave banen på tværs af en 11-mands fodboldbane. Målzonens dybde skal være cirka 1/5-del af banens længde. En bane, som er 50 meter lang, skal altså have en målzonen i hver ende, som er cirka 10 meter. Denne størrelse er passende til undervisning af nye spillere, som man oftest vil møde i undervisningen. Ved DFSU’s Danmarksmesterskab i ultimate spilles på en stor ultimatebane som er 37 meter bred, 100 meter lang og med 18 meter dybe målzoner. På den store bane spilles der 7 mod 7.

En sport uden dommer: Spirit of the game

Grundreglen i ultimate er, at man aldrig må gå på kompromis med fairplay og respekten for sine med- og modspillere. Der er ingen dommer, og derfor skal alle spillere tage ansvar for at lære reglerne og bruge dem aktivt i kampene

Spillernes ansvar at bruge reglerne
Spillerne på banen er selv ansvarlige for at gøre opmærksom på brud på reglerne, som bliver begået af en modspiller. Det gør man ved klart og tydeligt at sige ”Fejl” (også kaldet ”et fejlkald”). De involverede spillere i et fejlkald skal selv afklare situationen og blive enige om, hvorvidt en regel er blevet brudt. Spillerne kan vælge at spørge om andres perspektiv på situationen, hvis de vil. Som udgangspunkt skal andre spillere på eller uden for banen vente med at blande sig, indtil de bliver spurgt. Når der laves et fejlkald, stoppes spillet på banen, og alle spillere på banen bliver stående, hvor de er.

Forskellige synspunkter
De involverede spillere kan sagtens have forskellige oplevelser af, hvad der er sket i øjeblikket på banen. Dette er helt naturligt. I det tilfælde, at der ikke i løbet af kort tid kan opnås enighed blandt de involverede i et fejlkald, konkluderes det at man er uenige. I denne situation skal discen kastes tilbage til der, hvor den var, umiddelbart før fejlkaldet skete. Spillet genoptages altså fra den situation, der går forud for fejlkaldet så fejlkaldet ikke får indflydelse på det videre spil. I kampe med mange nye spillere kan de to hold aftale, at en holdkaptajn eller træner må hjælpe i forbindelse med fejlkald.

Udvikling i samarbejde
Både begyndere og erfarne spillere oplever, at deres viden om reglerne i høj grad bliver udviklet i samarbejde med andre spillere. Især når der spilles kamp. Der opstår altid nye situationer, som spillerne sammen skal tage stilling til. Denne proces styrker både viden om spillet og reglerne, men er også med til at opbygge spillernes selvtillid og kommunikationsevner.

Danmarksmesterskab for Gymnasiehold

Hvert år afholder Gymnasieskolens Idrætslærerforening (GI) et officielt Danmarksmesterskab i ultimate for gymnasiehold. Mesterskabet afholdes i starten af hvert skoleår med en lokal indledende runde, hvorfra de bedste hold kvalificerer sig til et finalestævne. Tilmelding sker via GI’s hjemmeside. Du kan finde mere information på her.

Download som PDF