Ultimate i idrætstimen (læringsmål)

Hvorfor ultimate?

Der er mange grunde til, at ultimate er en god sport til undervisningen i idræt på C-niveau. Et par af disse uddybes herunder.

Start med samme udgangspunkt og spil på tværs af køn
De fleste har prøvet at kaste med en disc på stranden, i parken eller hjemme i haven og synes, at det er sjovt. Udover at kaste med en disc er det ikke alle som ved, at man også kan bruge discen til en holdsport som ultimate. Det betyder, at eleverne ofte starter på samme niveau ved forløbets begyndelse i idrætstimen. Ultimate er en sport, der både udfordrer fin- og grovmotorik. Det kommer til udtryk ved både korte og længere løb samt kaste- og gribesituationer med en disc, der flyver væsentlig anderledes end andre kasteobjekter. Sporten er uden kropskontakt og dyrkes som en mix-sport på alle niveauer, hvor herre- og damespillere konkurrerer på samme hold side om side.

Aktiverer og involverer mange
Når spillet er i gang, kan selv den dygtigste spiller på banen ikke score et point alene. Spilleren med discen skal stå stille og er afhængig af at aflevere til sine holdkammerater. Derfor bliver alle elever aktiveret, hvilket gør det oplagt at blande holdene på tværs af køn og forudsætninger. I denne guide introduceres simple taktiske elementer for forsvar og angreb, som er tilpasset nye ultimatespillere. Alle kan være med og få udbytte af forløbet. Samtidig efterlades et rum hvori både dygtige elever og undervisere kan videreudvikle sig og lære endnu mere om ultimate efter forløbets afslutning.

Fairplay
Ultimate har et stort fokus på fairplay og dømmes af spillerne selv på baggrund af konceptet “spirit of the game” eller ”spirit” i daglig tale blandt ultimatespillere. Konceptet er med til at uddelegere ansvaret for en god kamp til eleverne både på og uden for banen. Spirit beskrives nærmere i guidens afsnit 4 samt i et af teoriafsnittene.

Faglige mål for idræt på C-niveau i gymnasiet

Ultimate er en sport i færdighedsområdet “Boldspil” og skiller sig ud ved at der spilles med en disc i stedet for en bold. De faglige mål for undervisningen i idræt på C-niveau understøttes af forløbet beskrevet i denne guide. Heriblandt:

Kropsbevidsthed
Kropskontakt er ikke tilladt i ultimate. Samtidig er ultimate en sport, hvor man typisk dækker hinanden tæt i forsvarsspillet og løber efter den samme disc i angreb. For at undgå kropskontakten i disse situationer stilles store krav til elevernes kropsbevidsthed og -kontrol. Kasteteknikken skiller sig desuden væsentligt ud fra andre sportsgrene indenfor boldspilsområdet og udfordrer eleven med både sammensatte og isolerede kropsbevægelser.

Udvikle taktisk og tekniske færdigheder
Eleverne vil opleve at de hurtigt bliver bedre til at kaste og gribe. Lektionsplanen er bygget op, så den taktiske forståelse kommer til at udfordre de tekniske færdigheder. På den måde bliver både tekniske og taktiske færdigheder udviklet sideløbende med hinanden. Eksempelvis vil en større forståelse for angrebsspillet stille højere krav til elevernes formåen i forsvarsspillet og omvendt. Der vil være en gennemgående progression i forløbet, som giver eleverne et basalt kendskab til simple taktikker, og repetitioner af øvelserne, der gør dem komfortable med tekniske aspekter af kasteteknik og løbemønstre.

Forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
Ultimate er en sport, som i høj grad lægger fokus på samarbejde. Da spilleren med discen ikke må løbe, er ultimate en af de få holdsport, hvor man altid skal være minimum to spillere om at score et point (en kaster og en griber). Rollen som kaster og griber er vidt forskellig og stiller forskellige krav til den enkelte spiller. Der opstå også rollefordelinger mellem de spillere, der skal forsøge at gribe discen. Da discen nemt kan blokeres i luften af en forsvarsspiller, bliver det vigtigt at griberne laver plads til hinanden, så en af dem kan blive fri. Dette kommer hurtigt til udtryk i småspil og kamp, hvor der ofte i starten er mange tabte eller blokerede discs, og eleverne vil opleve, at de skal lave plads til hinanden. Det kan fremhæves i undervisningen, at eleverne i kamp skiftevis skal give andre spillere plads eller selv være den aktive spiller.

Beherske centrale færdigheder indenfor området “Boldspil”
Forløbet i denne guide lægger vægt på at nå bredt rundt om de centrale færdigheder der er indenfor sporten. Herunder kaste- og gribeteknikker, løbemønstre og basale taktiske færdigheder. Efter at have gennemført lektionsplanen skal eleverne:

  • Kunne udføre: Baghåndskast, sikre gribninger enten som pandekage- eller krabbegribning og simple løbemønstre i ultimate
  • Have prøvet: Forhåndskast, at kaste til en spiller i løb, at spille kamp
  • Kende til: Spillets forløb og de grundlæggende regler, at spille uden dommer, en angrebstaktik og en forsvarstaktik.
Download som PDF