Lektion 1 – Kast og grib

I denne lektion introduceres de to grundlæggende kast med en disc, forhånd og baghånd. Efter at have kastet begge kast skal eleverne lave en øvelse hvor de kaster til en person i løb. Til sidst spilles et spil hvor det gælder om at have discen og gennemføre så mange afleveringer som muligt.

Lektionens fokus er:

 • Flade kast med baghånd og forhånd
 • Sikre gribninger

Før lektionen læses Teoriafsnit 1: Introduktion til ultimate

Opvarmning – Løb i par med disc

Løb i par med disc

10 min
Alle
Let

Spillerne løber i par rundt om banen og kaster en disc til hinanden. Løb kan varieres således at der løbes forlæns, sidelæns, baglæns, gadedrengehop og krydsløb, samt kombineres med andre øvelser.

Efter opvarmningen er vi klar til at begynde med det første kast, baghånd. Baghånden er det kast med en disc som de fleste typisk har prøvet før, og det er ofte den mest naturlige måde at kaste en disc for nye spillere. Det er vigtigt at eleverne fra start introduceres til en sikker måde at gribe discen på. Den sikreste gribeteknik, som bør bruges, når der er mulighed for det, er “pandekagegribningen”, som introduceres herunder. De andre gribeteknikker introduceres i lektion 2.

Øvelse – Baghåndskast

Baghåndskast

I øvelsen trænes baghåndskastet med en ultimate disc. Der fokuseres på at discen flyver fladt og lige.

10 min
2
Let
Video

Beskrivelse

Når man kaster baghåndskastet er det vigtigt at fokusere på

 • Grebet på discen
 • Hvordan man står
 • Selve kastebevæglesen

Man skal stå med siden til kasteretningen. En højrehåndet spiller står højre skulder i kasteretningen og en venstrehåndet står med venstre skulder i kasteretningen. Når man kaster en ultimate disc er det vigtigt at discen spinner om sig selv. For at få mere spin i discen og opnå et mere stabilt kast er det vigtigt at fokuseret på håndledet og ikke på armen. Et godt fast greb på discen er også vigtigt. I øvelsen kaster spillerne 2 og 2 for at træne baghåndskastet.

I den næste øvelse skal eleverne prøve at kaste forhåndskast. Forhåndskastet med en disc er typisk lidt sværere og mindre naturligt end baghåndskastet. Det er tydeligt når en ny spiller rammer den rigtige teknik i forhånd, og så er det ofte lidt sejere at kaste forhånd end baghånd.

Øvelse – Forhåndskast

Forhåndskast

I øvelsen trænes forhåndskastet med en ultimate disc. Der fokuseres på at discen flyver fladt og lige.

5 min
2
Let
Video

Beskrivelse

Når man kaster forhåndskastet er det vigtigt at fokusere på:

 • Grebet på discen
 • Hvordan man står
 • Selve kastebevæglesen

Man skal stå front mod kasteretningen. Discen kastets på siden af kroppen. Når man kaster en ultimate disc er det vigtigt at discen spinner om sig selv. For at få mere spin i discen og opnå et mere stabilt kast er det vigtigt at fokuseret på håndledet og ikke på armen. Et godt fast greb på discen er også vigtigt. I øvelsen kaster spillerne 2 og 2 for at træne forhåndskastet.

Efter at have prøvet både baghånds- og forhåndskast skal eleverne prøve deres første rigtige ultimateøvelse, hvor man skal kaste til en løber. Løberen laver et meget simpelt løb ligefrem, og drejer derefter 90 grader.

Øvelse – T-shirt cut

T-shirt cut

I øvelsen trænes at kaste til en spiller i løb uden opdækning. Der fokuseres på at kaste discen lidt foran løberen så vedkommende kan forsætte sit løb indtil discen er grebet.

15 min
4 – 8
Let
Video
Animation

Beskrivelse

Alle har en disc bortset fra den første løber. Spillerne står på en række og der sættes en kegle 10 meter foran rækken. Den forreste i rækken løber ud til keglen og drejer 90 grader til højre eller venstre og modtager et kast fra den næste person i rækken. Når en spiller har kastet bliver vedkommende den næste til at løbe. Når man har grebet discen, går man tilbage i rækken. Der fokuseres på, at kastet skal ramme lidt foran løberen, så personen kan blive ved med at løbe, indtil discen er grebet.

I øvelsen skal kasteren vælge det rigtige kast, enten baghånd eller forhånd. Hvilket der er det rigtige afhænger af, hvilken side løberen løber til. Hvis løberen løber til højre, skal kasteren kaste forhånd, og hvis løberen løber til venstre, skal kasteren kaste baghånd. Dette gælder for en højrehåndet, og er modsat for en venstrehåndet

Progression

Det tilføjes, at løberen skal kigge over den ene skulder for at indikere, at løberen vil løbe til den side, hvor der kigges. Dette er en del af den ikke-verbale kommunikation på banen og hjælper kasteren til at time sit kast bedre.

Lektionen afsluttes med at eleverne skal spille possession mod hinanden. Til dette spil introduceres enkelte regler fra ultimate.

Småspil – Possession – Hold discen i egne rækker

Possession – Hold discen i egne rækker

15 min
6 – 10
Let

Spillerne deles i to hold og der spilles på en firkantet bane som er 10 x 10 meter. Det gælder om for hvert hold at gennemføre flest afleveringer i træk uden at tabe eller miste discen til modstanderen. Der spilles med følgende regler:

 • Man må ikke have kropskontakt med en modspiller
 • Man må ikke løbe med discen, når man har den.
 • Spilleren med discen må gerne pivotere på et ben (ligesom i basketball)
 • Det forsvarende hold får discen, hvis det angribende hold ikke gennemfører en aflevering.

En aflevering er ikke gennemført hvis:

 • Discen rammer jorden, inden den gribes
 • Discen gribes uden for banen
 • Discen gribes eller blokeres af en modspiller

Det kan indføres, at et hold får et point, hvis det gennemfører 5, 8 eller 10 afleveringer i træk.

Til næste lektion læses teoriafsnit 2: Regler

Download som PDF