Teori 2 – Regler

I ultimate er der ingen dommer til at håndhæve, at reglerne overholdes, som man ser i andre sportsgrene. Det er spillernes eget ansvar at kende til og håndhæve spillets regler, da det er dem, der skal løse eventuelle regelbrud. Der er mange regler i ultimate. Her introduceres 6 af de basale regler, som danner grundlaget for en ultimatekamp.

De 6 grundlæggende regler i ultimate

1: Ingen kropskontakt

I ultimate skal kropskontakt undgås. Det vil sige, at man så vidt muligt skal undgå at røre ved eller løbe ind i sine modspillere. Ved kropskontakt i spillet kan der kaldes en fejl af den spiller, der bliver ramt. Både screeninger og tacklinger er derfor forbudt.

2: Det er ikke tilladt at gå eller løbe med discen

Når man er i besiddelse af discen, skal man stå stille. Man må ikke gå eller løbe med discen, men man må gerne pivotere. At pivotere betyder, at den ene fod skal blive det samme sted, imens man har discen. Den anden fod må gerne flyttes, så man kan dreje kroppen og derved kaste i flere retninger.

3: Nøl: 10-sekunder reglen

Når man er i besiddelse af discen, kan en forsvarsspiller tælle ’nøl‘, hvis forsvarsspilleren højst er tre meter væk fra spilleren med discen. Forsvarsspilleren, som tæller nøl, kaldes for markøren. Der må kun være en markør på en angrebsspiller med discen ad gangen. Tællingen igangsættes ved, at markøren højt og tydeligt siger ”nøl“ og derefter højt tæller sekunder ”1, 2, 3 …“. Det er vigtigt, at markøren ikke tæller for hurtigt, og hvis markøren når at tælle til ”10“ inden discen er kastet, er der turnover. Hvis der ikke er en forsvarsspiller, som tæller nøl, når man holder discen, kan man holde discen, så længe man vil.

4: Skift af discbesiddelse: Turnover

I løbet af et point kan discbesiddelsen skifte flere gange i mellem de to hold. Det er besiddelsen af discen, som afgør, hvilket hold der er i angreb, og hvilket der er forsvar. Skiftet i discbesiddelse kaldes i ultimate for et turnover.
Turnovers sker hvis:

  • Discen rammer jorden, før den er grebet (tabt disc eller blokeret af en modspiller)
  • Discen bliver fanget i luften af det forsvarende hold
  • Discen gribes udenfor banen
  • Det forsvarende hold når at tælle nøl til 10 på kasteren

5: Inde og ude

I ultimate skal discen altid kastes og gribes af spillere, som er inde på banen. I alle andre tilfælde er der turnover. En spiller er ude af banen, så snart vedkommende har en fod på en af banens ydre linjer. Hvis en spiller er ude af banen i det øjeblik, hvor vedkommende griber discen, er der turnover. Det kan ske, at en spiller i løb griber discen tæt på en linje og ender udenfor banen efter at have grebet discen. I det tilfælde beholder spilleren discen og genoptager spillet fra det punkt på sidelinjen, hvor vedkommende løb ud af banen. I kampens hede kan det være svært at vurdere, om en spiller griber discen før eller efter at have passeret en linje, og det er op til spillerne på banen at vurdere. En disc tæller som grebet, i det øjeblik en spiller har kontrol over discen.

6: Scoring

Der er scoring, når en spiller griber discen i det modsatte holds målzone. Discen skal være kastet ind i målzonen og gribes. Man kan altså ikke score ved at løbe ind i målzonen med discen. Hvis en spiller i løb griber discen uden for målzonen og ikke kan nå at stoppe, før vedkommende står i målzonen, er der ikke scoring. Vedkommende skal gå tilbage til målzonens forlinje, og spillet forsætter derfra.

At kalde en fejl

Da der ikke er en dommer på banen, skal spillerne selv påpege eventuelle brud på reglerne. Et brud på reglerne kaldes i ultimate for en fejl, og en spiller, som oplever en fejl begået af en modspiller, laver derfor et “fejlkald”. Fejl kan kaldes ved kropskontakt, hvis en modspiller løber med discen, eller hvis en modspiller er ude og spiller videre. Man laver et fejlkald ved højt og tydeligt at sige “Fejl!”. Når der er kaldt en fejl stoppes spillet, og fejlkaldet diskuteres af de involverede. De involverede er altid den person, som kalder fejlen, og den person som har begået den kaldte fejl. De involverede skal som udgangspunkt selv håndtere fejlen, men må gerne spørge om andres holdning. En spiller, som ikke er på banen, må ikke blande sig, medmindre vedkommende bliver spurgt direkte.

Hvad sker der efter et fejlkald?

De involverede i et fejlkald skal beslutte, om de er enige eller uenige i, at der er sket en fejl. Hvis parterne er uenige, vil spillet som udgangspunkt genoptages, fra umiddelbart før fejlen skete. Det vil sige, at hvis fejlkaldet drejer sig om en kropskontakt i forbindelse med en gribning og spillerne er uenige, vil spillet genoptages før kastet, hvor kasteren igen har discen.

Hvis parterne er enige i, at der er sket en fejl, skal spillet forsætte på en sådan måde, at fejlen ikke har indflydelse på spillet. Herunder er et par eksempler på dette:

  • Hvis en gribning er mislykkedes på grund af kropskontakt fra en modspiller, skal griberen have discen igen
  • Hvis en disc er grebet udenfor banen, er det et turnover
  • Hvis en kaster har bevæget sig med discen, skal kasteren gå tilbage til den oprindelige position. Dette er altså ikke et turnover.

Som det fremgår af eksemplerne, er det ikke alle fejlkald, der resulterer i et turnover. I udgangspunktet har det angribende hold altid fordelen i et fejlkald. Et fejlkald kan kun resultere i et turnover, hvis holdene er enige om det. Derfor beholder det angribende hold discen ved uenighed. Hvis ikke man kan blive enige, spoles spillet tilbage til det seneste punkt uden uenighed, og spillet genoptages derfra. Reglerne som er gennemgået i dette afsnit, er et udsnit af det samlede regelsæt, som ultimatespillere med tiden skal lære at bruge.

Spørgsmål til selvevaluering

  • Hvor længe må man have discen, når en markør tæller nøl?
  • Hvornår kan man kalde fejl?
  • Hvem skal involvere sig når der er kaldt fejl?
Download som PDF